HR

20 godina PRE-KOM-a, primjera dobre prakse u gospodarenju otpadom

08.03.2022.


U Prelogu je održana svečana proslava 20 godina rada komunalne tvrtke PRE-KOM koja danas, uz Prelog, okuplja još 13 jedinica lokalne samouprave s ciljem pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. PRE-KOM odvojeno sakuplja i obrađuje 65% otpada, što ga svrstava među lidere u Hrvatskoj.
Na svečanosti je prisustvovala i zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain koja je tom prilikom istaknula: „Pre-kom je primjer da se najveća promjena razvija kroz vrijeme, korak po korak i pokazuje kako se trud i upornost uvijek isplate“ te je dodala kako Prelog danas bilježi jedne od najboljih rezultata u Hrvatskoj kad je riječ o odvajanju otpada, što ne treba ni čuditi kad je poznato kako već godinama sustavno radi na edukaciji o odvajanju otpada.
Svečanosti su se odazvali i državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, župan Županije Međimurske Matija Posavec, načelnica sektora gospodarenja otpadom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek te načelnice i načelnici vlasnici PRE-KOM-a. Na svečanosti su se okupili predstavnici ostalih okolnih JLS i komunalna poduzeća sa sjevera Hrvatske, te komunalna poduzeća sa kojima PRE-KOM surađuje. Povodom 20 godina rada PRE-KOM je donirao 20 televizora za 20 dječjih vrtića sa područja 14 JLS gdje sakuplja otpad.