HR

Ambalažni otpad

Gospodarenje otpadnom ambalažom složena je djelatnost koja ima za svrhu sprječavanje odlaganja otpadne ambalaže na deponije.
Osim štete za okoliš, odlaganje otpadne ambalaže predstavlja i znatnu ekonomsku štetu, zbog odlaganja tvari s vrijednim materijalnim i/ili energetskim svojstvima (papir, karton, metali, plastika, staklo, drvo).

Ambalaža je sve ono što u odnosu na proizvod ima zaštitnu, transportnu, uporabnu, informativnu i ekološku funkciju, te koja se prije ili tijekom konzumacije proizvoda (sadržaja) mora odložiti ili odbaciti. U tom trenutku ambalaža postaje otpad.

Ambalažni otpad dijeli se na sljedeće materijale:
 • papir/karton, 
 • plastika,
 • drvo, 
 • metalni, 
 • višeslojna (kompozitna), 
 • staklena, 
 • tekstilni,

Republika Hrvatska je prihvatila model sustava povratne ambalaže za jedinice (boce i limenke) otpadne ambalaže od PET-a, stakla i Al/Fe.
 
 
 • Ciljevi
 • Okvirnim ciljevima oporabe definiraju se minimalni stupanj sakupljanja (60%), raspon materijalne oporabe (najmanje 55%, najviše 80%) te količina recikliranih materijala u novom proizvodu.
 • Naknade
 • Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade Fondu.

  Iz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja. 

 • Propisi
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15 , 78/16 , 116/17 , 14/20 , 144/20
  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).

  Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Narodne novine 88/15
  Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom Narodne novine 97/15 , 7/20 , 140/20