Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Česta pitanja (FAQ)

Naknade za posebne kategorije otpada

Tko je obveznik plaćanja naknada za posebne kategorije otpada?

Obveznici plaćanja naknada za posebne kategorije otpada su proizvođači proizvoda. sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi i uvozi odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu. Stavljanje na tržište je svaki postupak proizvođača proizvoda kojim određeni proizvod čini dostupan kupcu, neovisno o načinu prodaje na teritoriju Republike Hrvatske.

Tko je obveznik plaćanja naknada za posebne kategorije otpada?

Obveznici plaćanja naknada za posebne kategorije otpada su proizvođači proizvoda. sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi i uvozi odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu. Stavljanje na tržište je svaki postupak proizvođača proizvoda kojim određeni proizvod čini dostupan kupcu, neovisno o načinu prodaje na teritoriju Republike Hrvatske.

Na koji način se vrši prijava podataka Fondu radi obračuna naknada?

Proizvođač proizvoda dostavlja Fondu na propisanim obrascima (izvješćima)  podatke o količinama uvezenih i/ili unesenih i/ili proizvedenih proizvoda i/ili uređaja i/ili opreme. Obrasci (izvješća) dostupna su na Internet stranici Fonda za :