HR

Energetska obnova obiteljskih kuća


2021. godina: Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća  > Zahtjev za isplatu sredstava 2021.

Informacije i sva dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u kontakt centru Fonda radnim danom od 9:00 -15:00 sati, pozivom na brojeve telefona: 01/6459-747; 01/6448-453 ili na e-mail: [email protected] ili [email protected].
2021. godine Fond je u okviru Javnog poziva sufinancirao energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, odnosno mjere sukladno Tehničkim uvjetima Poziva
  • A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 60% sufinanciranja; 
  • A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće - sufinancira se s do 60% sufinanciranja;
  • A3 - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.
Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče morale su biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Ukupno je zaprimljeno 8.495 zahtjeva građana, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 16.000 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. 
 

2022. godine Fond je objavio i Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, sukladno Odluci Vlade RH o produljenju roka za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2022. godine.

Za provedbu programa je u u 2022. godini osigurano 100 milijuna kuna, a s do 80% će se sufinancira energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim.
 

2023. godina

Prije objave novog javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, očekuje se donošenje novog Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030. godine od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Po donošenju istog, Fond će pripremiti poziv namijenjen građanima, o kojem će sve informacije biti dostupne na našim službenim stranicama.


 

Zašto energetska obnova obiteljskih kuća?

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini, nakon čega je Vlada donijela Odluku o produženju programa i u 2021. godini. Očekuje se donošenje novog Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030. godine.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je

  • više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
  • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice i/ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.