HR

Energetska obnova obiteljskih kuća

2021. godine Fond je u okviru Javnog poziva sufinancirao energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, odnosno mjere sukladno Tehničkim uvjetima Poziva

  • A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 60% sufinanciranja; 
  • A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće - sufinancira se s do 60% sufinanciranja;
  • A3 - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.
Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče morale su biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.
Podnošenje prijava na Poziv bilo je moguće isključivo putem sustava ePrijave, dostupnog za prijavu na razne javne pozive Fonda, a preduvjet za to je izrađen korisnički račun. Građani su putem korisničkog računa mogli 1. pripremiti svoju prijavu, a zatim ju i 2. podnijeti.

Priprema prijave je uključivala unos osnovnih podataka o prijavitelju, učitavanje obvezne dokumentacije te potvrdu unosa podataka i dokumenata. Tijekom pripreme prijave je bilo moguće mijenjati i dopunjavati sve podatke u prijavi, osim OIB-a. Dovršetak odnosno podnošenje prijava je bilo moguće od utorka, 7. prosinca 2021. od 10 sati, a Javni poziv je zatvoren 14. prosinca 2021. godine.

Ukupno je zaprimljeno 8.495 zahtjeva građana, podjednako iz svih krajeva Hrvatske, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 16.000 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Zahtjevi su rangirani prema vremenu zaprimanja.

Trenutno je u tijeku obrada zaprimljenih zahtjeva, a svi korisnici mogu očekivati povratnu informaciju o prihvaćanju ili odbijanju predmetnog zahtjeva. 

Informacije i sva dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u kontakt centru Fonda radnim danom od 9:00 -15:00 sati, pozivom na brojeve telefona: 01/6459748; 01/6459747; 01/6448453, ili na e-mail: [email protected] ili [email protected]
 

2022. godine Fond planira objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, sukladno Odluci Vlade RH o produljenju roka za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2022. godine.

Za provedbu programa je u u 2022. godini osigurano 100 milijuna kuna, a s do 80% će se sufinancirati energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim. 

Navedeni program se planira provoditi i u 2023. i 2024. godini, s obzirom na predviđenu dinamiku konstruktivnih obnova od potresa.Zašto energetska obnova obiteljskih kuća?

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini, nakon čega je Vlada donijela Odluku o produženju programa i u 2021. godini.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je

  • više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
  • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice i/ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.