Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Gospodarenje otpadom

Odobreni projekti

Županija
Područje financiranja
Veličina projekta
Status projekta

Županijski centar za gospodarenje otpadom ŽCGO KAŠTIJUN

Više na www.kastijun.hr

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Trebež u Gradu Samoboru

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica u Osijeku

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Stara Ciglana u Općini Semeljci

Županijski centar za gospodarenje otpadom ŽCGO MARIŠĆINA