Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Lećevica

Centar za gospodarenje otpadom Lećevica predviđen je kao sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, i to na lokaciji u Općini Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sukladno Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije, planirana je izgradnja pretovarnih stanica koje bi trebale biti izgrađene u Splitu, Sinju, Imotskom, Makarskoj, Vrgorcu te na Šolti, Braču, Hvaru i Visu. Konačan broj lokacija pretovarnih stanica će se odrediti studijom izvedivosti.

Više informacija možete pronaći ovdje.