Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2018

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018

KLASA: 406-07/18-01/6
URBROJ: 563-10/9-18-4

Zagreb, 18. svibnja 2018.

Predmet nabave:   Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21. svibnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  dana 18. svibnja 2018.

Broj objave:      2018/S 0F2-0013132

66512210-7 – Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Evidencijski broj nabave:    E-MV-8/2018/R2

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave:   400.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
• Dokumentacija o nabavi
• Obrazac 1. Troškovnik
• ESPD obrazac

1. Objašnjenje DON-a- dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018
PDF 144.73 kB
1. Izmjena DoN - dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018.
PDF 196.15 kB
Troškovnik V2 - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018.
XLSX 14.09 kB
DoN_Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
PDF 952.42 kB
ESPD OBRAZAC_Usluge dobrovoljnog zdravstevnog osiguranja
PDF 267.66 kB
Troškovnik_Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2018
XLSX 20.37 kB