Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2018

Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 28. svibnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

Datum slanja poziv na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službeni list Europske unije: 24. svibnja 2018.

Broj objave: 2018/S 0F2-0013737

CPV oznaka predmeta nabave: 71335000-5
CPV opis predmeta nabave: Tehničke studije

Evidencijski broj nabave: E-VV-10/R1/2018

Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave za 2018: 2.900.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    Projektni zadatak – Prilog 1
•    Obrazac 1. - ESPD
•    Obrazac 2. - Troškovnik

DON - Izrada nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo - 2018
PDF 1.17 MB
Projektni zadatak - Prilog 1 - Izrada nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo - 2018
DOCX 42.41 kB
ESPD obrazac - Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo 2018.
PDF 327.49 kB
Troškovnik - Obrazac 2. - Izrada Nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo - 2018.
XLSX 13.2 kB