Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2018

Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018

KLASA: 406-07/18-01/5
URBROJ: 563-10/9-18-4

Zagreb, 18. svibnja 2018.

Predmet nabave:

Nabava najnovijih verzija software-skih paketa

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 18. svibnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu najnovijih verzija software-skih paketa.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  dana 17. svibnja 2018.

Broj objave: 2018/S 0F2-0012975

CPV oznaka predmeta nabave i naziv         
48000000-8 – Programski paketi i informacijski sustavi

Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2018/R2

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave: 880.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    Obrazac 1. Troškovnik

2. Izmjena DoN - Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
PDF 209.77 kB
1. Objašnjenje i 2. izmjena DON-a - nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
PDF 311.76 kB
Obrazac 1.-Troškovnik V2 - Nabava najnovijih software-skih paketa - 2018.
XLSX 14.51 kB
1. Izmjena DON - Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
PDF 216.29 kB
DoN - nabava najnovijih verzija softverskih paketa 2018.
PDF 849.15 kB
ESPD - Nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
PDF 267.83 kB
Troškovnik - nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018.
XLSX 14.51 kB
3. Izmjena Dokumentacije o nabavi - Nabava najnovijijih verzija software
PDF 216.53 kB
2. Objašnjenje i 4. Izmjena DON-a - nabava najnovijih verzija software-skih paketa 2018
PDF 130.88 kB
4. Izmjena Dokumentacije o nabavi -Nabava najnovijih verzija software-skih paketa
PDF 202.94 kB
Obrazac 1.-Troškovnik V3 -Nabava najnovijih softwar-skih paketa - 2018
XLSX 14.76 kB