Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2018

Nadogradnja informacijskog sustava

Predmet nabave:

Nadogradnja informacijskog sustava

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 16. travnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge nadogradnje informacijskog sustava.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 13. travnja 2018.

Broj objave:                                                  2018/S 0F2-0009577

CPV oznaka predmeta nabave i naziv              

48000000-8 – Programski paketi i informacijski sustavi

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-16/2018/R1

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave:                  700.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Projektni zadatak
  • Obrazac 2. Troškovnik
  • Obrazac 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.7. Projektnog zadatka
  • Obrazac 4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.8 Projektnog zadatka
  • Obrazac 5. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.9 Projektnog zadatka
1. Objašnjenje DON-a - nadogradnja informacijskog sustava 2018
PDF 162.97 kB
DoN-nadogradnja informacijskog sustava
PDF 906.19 kB
OBRAZAC 1. - ESPD
DOC 194 kB
Projektni zadatak
DOCX 105.5 kB
OBRAZAC 2. Troškovnik
XLSX 18.02 kB
OBRAZAC 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.7. PZ
DOCX 37.73 kB
OBRAZAC 4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA TOČKU 5.8 PZ
DOCX 30.59 kB
OBRAZAC 5. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.9. PZ
DOCX 37.5 kB