Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2018

Usluga distribucije namjenskih vreća

Usluga distribucije namjenskih vreća

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 06. srpnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge distribucije namjenskih vreća.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  dana 05. srpnja 2018.

Broj objave: 2018/S 0F2-0017925

CPV oznaka predmeta nabave i naziv: 60100000-9 – usluge cestovnog prijevoza
Evidencijski broj nabave: E-MV-14/2018
Procijenjena vrijednost nabave: 465.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    Obrazac 1. Troškovnik
•    ESPD obrazac

DoN Usluga distribucije namjenskih vreća 2018.
PDF 684.22 kB
Troškovnik - Usluga distribucije namjenskih vreća 2018.
XLSX 11.72 kB
ESPD - Usluga distribucije namjenskih vreća 2018.
PDF 267.84 kB