Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva prethodnih savjetovanja

2017

Informacijska računalna oprema

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Informacijska računalna oprema

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Sukladno navedenom, dana 4. prosinca 2017 naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim internetskim stranicama objavljuje

Nacrt dokumentacije o nabavi - nacrt

ESPD obrazac,

Troškovnik,

Tehnička specifikacija

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja na objavljene dokumente dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr, zaključeno do 11. prosinca 2017. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj Internet stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:                           E-VV-16/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               300.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi - nacrt
  • ESPD
  • Troškovnik
  • Tehnička specifikacija
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS - informacijska računalna oprema 2017
PDF 114.47 kB
DoN NACRT objava (SAVJETOVANJE) - informacijska računalna oprema 2017
PDF 989.36 kB
Obrazac 1. ESPD - informacijska računalna oprema 2017
DOC 193.5 kB
Obrazac 2.TROŠKOVNIK objava (SAVJETOVANJE)- informacijska računalna oprema 2017
XLSX 16.92 kB
Obrazac 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA objava (SAVJETOVANJE)- informacijska računalna oprema 2017
DOCX 18.67 kB