Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva prethodnih savjetovanja

2017

Usluga distribucije namjenskih vreća

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Usluga distribucije namjenskih vreća

Sukladno navedenom, dana 08. studenog 2017. godine naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim internetskim stranicama objavljuje podatke o postupku nabave:

-Nacrt dokumentacije o nabavi,

-ESPD obrazac i

-Troškovnik.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr, zaključno do 13. studenog 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-14/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               225.450,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

-Nacrt dokumentacije o nabavi,

-ESPD obrazac i

-Troškovnik.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS -Usluga distribucije namjenskih vreća
PDF 124.42 kB
DON-NACRT- Usluga distribucije namjenskih vreća
PDF 1 MB
ESPD - Obrazac 1.
DOC 193.5 kB
TROŠKOVNIK - Usluga distribucije namjenskih vreća
XLSX 11.8 kB