Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva prethodnih savjetovanja

2018

Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

Sukladno navedenom, dana 09. travnja 2018. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora
  • Troškovnik

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno do 16. travnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH

Evidencijski broj nabave:   E-VV-9/2018/R1

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave iz plana nabave za 2018.: 2.000.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost javne nabave u konkretnom postupku iz plana nabave za 2018: 1.500.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GS (OBJAVA)- opći dio - Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
  • Troškovnik
  • ESPD obrazac
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS - Sigurnosne vezice 2018.
PDF 273.3 kB
Opći dio -PRETHODNO SAVJETOVANJE- SIGURNOSNE VEZICE
PDF 294.14 kB
Obrazac 1. - ESPD
DOC 193.5 kB
Troškovnik- sigurnosne vezice 2018
XLSX 11.36 kB