Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

  • Održavanje centralnog računalnog i mrežnog sustava
  • Održavanje licenca za Abby recognition server i scaning stanice
  • Microsoft MSDN pretplata
  • Čitači za barkodove
  • Lansweeper-network inventory i DIGICERT SSL Plus certificate
  • Održavanje sustava za elektroničko uredsko poslovanje eGOP
  • Multifunkcijski uređaji i printeri
  • Potrošni uredski materijal 2017
  • Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje