Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Postupci nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Sanitarna oprema - 2021

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje postupak nabave „Sanitarna oprema i sredstava za čišćenje“ na svojim internetskim stranicama.

Datum objave: 3. veljače 2021.

Evidencijski broj nabave: E-JN-7/2021

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 9. veljače 2021. do 13:00 sati

Dokumentacija koja se objavljuje:

  • 1. Objašnjenje Poziva
  • Poziv za dostavu ponuda
  • Prilog 1 - Specifikacija
  • Obrazac 1 – Ponudbeni list
  • Obrazac 2 – Troškovnik
2. Objašnjenje Poziva
PDF 136.24 kB
1. Objašnjenje Poziva
PDF 100.76 kB
Poziv za dostavu ponuda
PDF 700.9 kB
Prilog 1 - Specifikacija
XLS 50.5 kB
Obrazac 1 – Ponudbeni list
XLSX 32.48 kB
Obrazac 2 – Troškovnik
XLS 45.5 kB