Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

  • Praćenje i analiza tiska,elektorničkih medija i web portala
  • Priključak na internet
  • Održavanje printera i MF uređaja
  • Lemić Brdo-Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada
  • Održavanje centralnog računalnog i mrežnog sustava
  • Održavanje licenca za Abby recognition server i scaning stanice
  • Microsoft MSDN pretplata
  • Čitači za barkodove