Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

  • Pružanje usluga nadzora tijekom razdoblja za obavještavanje o nedostacima i zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun
  • Usluga distribucije namjenskih vreća
  • Nabava usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt jama Sovjak sukladno zahtjevima sufinanciranja fondovima EU
  • Javna govorna usluga mobilne telefonije
  • Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu
  • Nabava sigurnosnih naljepnica s 2D DataMatrix kodom
  • Nabava LDPE vreća s logom fonda za pet, al/fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica