Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

  • Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri
  • Sistematski pregledi
  • Informacijska računalna oprema
  • Pružanje usluga nadzora tijekom razdoblja za obavještavanje o nedostacima i zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun
  • Usluga distribucije namjenskih vreća
  • Nabava usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt jama Sovjak sukladno zahtjevima sufinanciranja fondovima EU
  • Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu