Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

  • Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak
  • Promotivni materijali
  • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
  • Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom
  • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
  • Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF - 3 projekt)
  • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
  • Toneri i tinte
  • Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad