Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 2)

Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 2)

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020.

Datum slanja na objavu: 20.03.2020.

Broj objave u EOJN RH:2020/S 0F2-0012080

Evidencijski broj nabave: E-MV-6/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje.