Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

  • Javna govorna usluga mobilne telefonije
  • Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu
  • Nabava sigurnosnih naljepnica s 2D DataMatrix kodom
  • Nabava LDPE vreća s logom fonda za pet, al/fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica
  • Dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje
  • Komunikacijska rješenja i zakup medijskog prostora za promoviranje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama
  • Usluga izrade cjelovitog kreativno – komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija