Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

  • Javna govorna usluga mobilne telefonije
  • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
  • Poštanske usluge
  • Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti
  • Računalna i mrežna oprema 2.
  • Usluge promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova
  • Toneri i tinte
  • Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
  • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada