Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (br. 2)

*P/5423753*

  PREDMET NABAVE: Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada                                    

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (SL EU) dana 2. prosinca 2019. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“.

 

Datum slanja na objavu:                                   27.11.2019.

Broj objave u EOJN RH:                                        2019/S 0F2-0046934

Broj objave u SL EU:                                           2019/S 232-568514

Evidencijski broj nabave:                                      E-VV-11/2019/R4

Procijenjena vrijednost nabave:                           190.850.000,00 kn bez PDV-a

 

Rok za dostavu ponuda: 08. 01. 2020. do 13:00 sati.

  Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti ovdje .

 Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje .