Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu

POSTUPAK NABAVE: „Usluga tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 2. listopada 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu.

Datum slanja na objavu u EOJN RH:                             29. rujna 2017.

Broj objave obavijesti o nadmetanju u EOJN RH:        2017/S 0F2-0020202

CPV oznaka predmeta nabave:                                       73220000-0 

CPV opis predmeta nabave:                                            Savjetodavne usluge na području razvoja

Evidencijski broj nabave:                                                   E-VV-2/2017

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave za okvirni sporazum na dvije godine iz plana nabave za 2017: 5.000.000,00 kuna bez PDV-a ukupno za dvije godine

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • Troškovnik
  • ESPD obrazac

Prilog 1 – Projektni zadatak

2. Objašnjenje i izmjena DON-a - Tehnička pomoć za PT2 2017
PDF 370 kB
2. Izmjena Dokumentacije o nabavi -Tehnička pomoć za PT2 2017
PDF 259.81 kB
Projektni zadatak-IZMIJENJENI-Tehnička pomoć za PT2- 2017
DOCX 166.68 kB
Životopis- Obrazac 3. -Tehnička pomoć za PT2- 2017
DOCX 17.42 kB
Informacija o izjavljenoj žalbi - Tehnička pomoć za PT2 2017
PDF 167.57 kB
1. Izmjena Dokumentacije o nabavi -Tehnička pomoć za PT2 2017
PDF 299.05 kB
1. Objašnjenje i izmjena DON-a - Tehnička pomoć za PT2 2017
PDF 805.83 kB
DON - Tehnička pomoć za PT2- 2017
PDF 832.7 kB
Troškovnik - Obrazac 2. -Tehnička pomoć za PT2- 2017
XLSX 13.98 kB
ESPD - Obrazac 1.
DOC 193.5 kB
Projektni zadatak - Tehnička pomoć za PT2- 2017
PDF 788.69 kB