Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

 • Usluga distribucije namjenskih vreća i sigurnosnih vezica
 • Računalna i mrežna oprema 2.
 • Održavanje programskog paketa Konto
 • Usluge promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova
 • Najam vozila putem operativnog leasinga
 • Toneri i tinte
 • Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
 • Distribucija namjenskih vreća i sigurnosnih vezica
 • Računalna i mrežna oprema
 • LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
 • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
 • Usluge čišćenja ureda