Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak - II. prethodno savjetovanje
  • Računalna i mrežna oprema br. 2
  • Usluge promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za  odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova
  • Računalna i mrežna oprema
  • Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak
  • Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak
  • Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak
  • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak