Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
  • Informatička oprema - tehnička pomoć za javne zgrade