HR

​Na webinarima predstavljeni novi programi za održiviji promet

16.12.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom danas održao dvije online radionice, na kojima su sudionicima detaljno predstavljeni uvjeti sufinanciranja i način prijave na nove Javne pozive Fonda.

Na prvoj radionici riječ je bila o programu sufinanciranja nabavke komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva, kojim se lokalnim jedinicama  želi omogućiti energetski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom, smanjenje emisija ugljičnog dioksida, ali i snižavanje troškova prijevoza. Kupnjom električnih, hibridnih ili vozila na vodik, komunalne tvrtke krenut će ka ispunjavanju cilja klimatske neutralnosti, a što je u skladu s europskim planom 'Zreli za 55".

„Za ovaj je program Fond ukupno osigurao 36,5 milijuna kuna, a prijaviti se moguće od 13. prosinca do kraja godine. Ako interes komunalnih društava bude veći od planiranog budžeta pokušat ćemo osigurati još dodatnih sredstava", istaknula je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora zaštite okoliša u Fondu predstavljajući Poziv.

Sufinanciranje od strane Fonda je moguće dobiti za vozila kategorija N1, N2, N3 na električni, hibridni ili pogon na vodik, radne strojeve - čistilice na električni pogon te plovila na električni i hibridni pogon. Saša Pupovac i Milovan Zrakić iz Fondovog Sektora za zaštitu okoliša su tijekom prezentacije pojasnili kako se subvencije dodjeljuju po dva modela. Prema modelu A sredstva se dodjeljuju u skladu s pravilima o tzv. de minimis potporama, čime korisniku može biti odobreno najviše 1,5 milijuna bespovratnih sredstava. Model B podrazumijeva dodjelu sredstva u skladu s Programom dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša, a maksimalni iznosi sufinanciranja ovisit će o vrsti vozila i veličini poduzetnika.  

Na drugoj radionici su predstavljeni javni pozivi za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika te za nabavku energetski učinkovitih guma.

Sufinanciranje energetski učinkovitih guma je, kako je pojasnio Mladen Ilijević, voditelj Službe za energetsku učinkovitost, dostupno poduzetnicima koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza robe i putnika, a odnosi se na gume koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu. Cilj je ovog poziva osigurati smanjenje emisija stakleničkih plinova zbog učinkovitije potrošnje goriva u cestovnom prijevozu putnika i tereta, a s obzirom da je za program dostupno 8 milijuna kuna, procjenjuje se da će rezultirati sufinanciranjem 20.000 guma. Naime, pojedini prijavitelj može za investiciju u učinkovite gume dobiti do 40% sufinanciranja odnosno do 400 kuna po gumi. Maksimalan iznos koji jedan korisnik može osigurati je 250.000 kuna.

Dodatnih 10 milijuna kuna, pojasnio je Tomislav Vidović iz Sektora za zaštitu okoliša, osigurano je za sufinanciranje nabave filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika, kao jedne od mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Naime, globalno zatopljenje izazvano povećanim količinama emisija ugljičnog dioksida u zraku, utječe na rast biljaka te na povećano stvaranje alergogenog peluda. Ugradnjom ovakvih filtera smanjuje se količina alergena, ali i sprječava širenje bakterija i virusa (npr. koronavirusa) u zatvorenim prostorima u kojima dulje vrijeme borave putnici, što predstavlja dodatnu korist ovog programa. Na Javni poziv mogu se prijaviti tvrtke koje se bave organizacijom javnog linijskog i povremenog cestovnog prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu. S do 60% se sufinancira nabavka jednog ili više filtera, a maksimalan iznos koji pojedini prijavitelj može ostvariti je 600.000 kuna.
 
Danas predstavljeni programi imaju za cilj ubrzati proces zelene tranzicije i teže ostvarivanju nacionalnih ciljeva uštede energije i smanjenju emisija stakleničkih plinova, pogotovo iz sektora prometa odgovornog za preko 30% emisija.  Bude li interes korisnika u skladu s dostupnim budžetima, planira se nastavak ovih i sličnih aktivnosti i u sljedećoj godini, s ciljem poticanja održivijeg prometnog sustava.