HR

Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13), između ostalog, propisuju se obveznici plaćanja naknada, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada za otpadna ulja, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim uljima.

Sukladno citiranom Pravilniku, obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je proizvođač ulja odnosno pravna ili fizička osoba-obrtnik koja proizvodi i/ili uvozi i/ili unosi svježa maziva ulja iz Dodatka I. citiranog Pravilnika u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe i/ili ih stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje i za vlastite ili za potrebe drugog. Naknada služi pokrivanju troškova gospodarenja otpadnim mazivim uljima.


Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Proizvođači/uvoznici/unosnici svježih mazivih ulja dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima 2020.

Pregled propisanih obrazaca za sve naknade

Izvješće IZVOZNIKA ulja (IU/PSMU)

Izvješće PROIZVOĐAČA ulja (IU/PSMU)

Odluka izvoz ulja