HR

Naknade

Sakupljač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

  • Za preuzete količine 350 kn/t
  • Za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar 70,00kn/t za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 1,00 kn po toni i prijeđenom kilometru.

Obrađivač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

  • Recikliranje 600 kn/t
  • Energetske svrhe 100 kn/t

  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
  • Pravilnik gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
  • Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama NN (40/15 , 57/20)
  • Europska Direktiva 1999/31/EC