Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Buje kreću u izgradnju reciklažnog dvorišta

15.03.2019. Nešto više od 7 milijuna kuna Grad je uspio osigurati iz EU fondova za energetsku obnovu zgrada i projekte gospodarenja otpadom, istaknuo je direktor Fonda Dubravko Ponoš prilikom posjeta Bujama. Zadnji u nizu projekata za koje su dobili sredstva je onaj za izgradnju reciklažnog dvorišta u Momjanskoj ulici. Investicija je to od 3,4 milijuna kuna, od kojih će se 700 tisuća dati iz gradskog proračuna, dok je ostalo osigurano kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Reciklažno dvorište bi trebalo biti u funkciji koncem ožujka sljedeće godine, a njegovim otvorenjem stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području Bujštine.

„Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta ima važnu ulogu za razvoj Buja. Osim usklađenja s odredbama Plana gospodarenja otpadom, stvaramo pretpostavku za učinkovito gospodarenje otpadom i utječemo na smanjenje količine otpada koji će završiti u CGO Kaštijun.“, rekao je gradonačelnik Fabrizio Vižintin.

Prema riječima direktora komunalnog poduzeća „6. maj“ Reufa Šerbečića  već u prvoj godini rada reciklažnog dvorišta planira se ostvariti cilj od 120 tona odvojeno prikupljenog otpada. Najavio je kako Grad preko Fonda nabavlja spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, a u sljedećoj fazi namjeravaju nabaviti i podzemne kontejnere koji će pridonijeti boljoj estetici gradskih ulica.  

Direktor Ponoš pohvalio je rad gradske uprave i u više navrata ponovio da Buje dobro radi i razmišlja o budućim projektima, spomenuvši nekoliko primjera povlačenja novca, poput onog za projekt edukacije građana o gospodarenju otpadom. Ponoš se osvrnuo i na projekte energetske učinkovitosti, a prilikom svog posjeta Bujama obišao je i lokacije pet višestambenih zgrada čija obnova je s 2,3 milijuna kuna sufinancirana iz EU fondova.