Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Dan roda - 670 gnijezda u projektu zaštite i očuvanja bijele rode

24.08.2015. U sklopu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ ove je godine prijavljeno 670 gnijezda na području 12 županija, a za njih se isplaćuje naknada od 700 kuna po gnijezdu. Projekt se provodi već osmu godinu zaredom, a glavni cilj je očuvanje bijele rode te očuvanje sela i prostora u kojima obitavaju rode.

Dan roda u Hrvatskoj se obilježava 24. kolovoza s ciljem jačanja svijesti u javnosti o važnosti zaštite ove zaštićene ptičje vrste. Bijele rode gnijezde se na krovovima kuća, štagljevima, na stupovima, a hrane na poljoprivrednim površinama. Stoga i njihov opstanak značajno ovisi o načinu života na selu.

Vlasnicima objekata na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda isplaćuje se naknada u visini od 700 kuna po gnijezdu za očuvanje prostora i biološke raznolikosti od čega je udio sufinanciranja Fonda 50% dok preostalih 50% iznosa snose županije.

Ove godine u projekt je prijavljeno 670 gnijezda na području 12 županija. Ukupna vrijednost projekta je 469.000 kuna, od čega je udio Fonda za zaštitu okolia i energetsku učinkovitost 234.500 kuna.

Najveći broj gnijezda roda, njih 230, nalazi se na području Sisačko-moslavačke županije. Sa 120 gnijezda slijedi Zagrebačka županija te Brodsko-posavska županija u kojoj je 80 gnijezda roda.