Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Daruvar se informira o energetskoj obnovi svojih stambenih zgrada

13.12.2016. Danas je u Velikoj vijećnici Grada Daruvara održana informativna radionica o mogućnostima sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. Ove godine je program obnove zgrada izmijenjen, budući da se s nacionalnog prelazi na europsko financiranje prema EU pravilima.

„Većini zgrada u Hrvatskoj je potrebna obnova, a radi se o zgradama koje 5 puta više troše od današnjeg standarda gradnje. Riječ je o velikom broju zgrada koje su izgrađene u periodu od  60-ih do kraja 80-ih godina i tu se nije polagala velika pažnja na toplinske sustave. To nam sada otvara mogućnost da jednostavnim građevinskim radovima postignemo velike uštede, odnosno velike dobrobiti za suvlasnike“ – pojasnio je Mladen Ilijević voditelj projekata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Dobra strana ove priče su informacije koje su građani dobili na današnjoj radionici o samoj proceduri prijave, provođenju obnove zgrada te koristima koje im energetska obnova donosi. Ukoliko se ne uspiju prijaviti do sredine siječnja građanima je najavljen novi natječaj za drugu polovicu iduće godine te će imati dovoljno vremena za pripremu, a uz tehničku podršku Fonda i Grada i složeniji uvjeti prijave ne moraju predstavljat problem“ – izjavila je Ivana Djedović zamjenica gradonačelnika Daruvara.

Svi zainteresirani upravitelji zgrada i ovlašteni predstavnici stanara imaju još vremena za prijavu za energetsku obnovu svojih zgrada. Fond poziva da se što prije jave kako bi za početak provjerili je li njihova zgrada uopće prihvatljiva za sufinanciranje. Naime, upravitelji ili predstavnici stanara uz prijavu svakako moraju priložiti i certifikat, projekt, ali i Izjavu Fonda o spremnosti projektnog prijedloga. „Cilj nam je da što više zgrada uspješno prijavi projekte i povuče što više sredstava“ – zaključio je Ilijević.

Prezentacija_Javni poziv o energetskoj obnovi višestambenih zgrada
PPTX 22.77 MB
  • Radionica o energetskoj obnovi višestambenih zgrada u Daruvaru