Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Direktor Fonda na radnom sastanku u Općini Sunja

11.02.2019. Direktor Fonda Dubravko Ponoš je u Sunji s načelnikom Općine Grgom Dragičevićem te njegovim zamjenikom Robertom Grabundžijom održao radni sastanak na temu uspostave sustava gospodarenja otpadom te poticanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš je u Sunji s načelnikom Općine Grgom Dragičevićem te njegovim zamjenikom Robertom Grabundžijom održao radni sastanak na temu uspostave sustava gospodarenja otpadom te poticanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Općina se javila na javni poziv koje je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te im je odobreno oko 2,7 milijuna kuna iz europskog Kohezijskog fonda za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Direktor Ponoš je rekao kako je taj ugovor u postupku izrade od strane Fondovog Posredničkog tijela razine 2 koje radi na evaluaciji i praćenju EU projekata te da uskoro mogu očekivati i potpisivanje istog. Općina se također javila za sufinanciranje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te bi oko 4000 kanti i kontejnera trebalo u drugoj polovici godine biti na raspolaganju stanovništvu Sunje. „Nakon što smo prošli sve procedure oko osiguravanja sredstava koja za ovu namjenu imamo iz EU fondova, Fond će kroz nekoliko dana objaviti javni poziv za nabavu spremnika. Radi se o kompleksnoj nabavi s obzirom na visinu investicije od skoro 50 milijuna eura. Naime, Fond je taj koji će za 407 jedinica lokalne samouprave odraditi objedinjenu nabavu te će se nakon što se izaberu najpovoljniji ponuditelji, sukladno terminskom planu, spremnike isporučivati na teren.“, objasnio je Ponoš.

Načelnik Općine Grga Dragičević je istaknuo kako će novi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada dodatno motivirati Sunjane da na svom kućnom pragu razvrstavaju što više otpada. Općina će također provesti i edukaciju građana vezanu za pravilno postupanje s otpadom.

Na sastanku je direktor Ponoš načelnika i njegove zamjenike informirao o javnim pozivima koje će Fond imati u ovoj godini, a koji bi njima, ali i stanovnicima njihovog kraja mogli biti interesantni. Posebno je istaknuo natječaj za ugradnju sustava obnovljivih izvora u kućanstvima koji je u planu u prvoj polovici ove godine.

Zajedno su obišli i zgradu osnove škole, na kojoj se izvode radovi u sklopu  energetske obnove objekta. Osim zamjene stare stolarije te postavljanja termoizolacije i nove fasade, škola je promijenila i energent te će umjesto lož ulja koristiti pelete. Investicija je to vrijedna 3,8 milijuna, od kojih je iz EU fondova osigurano 2,3 milijuna kuna.

Općinski načelnik Grga Dragičević zahvalio se direktoru Fonda na svim informacijama i podršci čime će Općini Sunja i njenim građanima uvelike olakšati realizaciju planiranih aktivnosti.