Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]u.hr

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Direktor Fonda sa suradnicima obišao jamu Sovjak

08.07.2020. Nakon godina pripreme projekta sanacije lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom - jame Sovjak, uskoro se očekuje i početak provedbe projekta. Tim povodom, lokaciju je posjetio direktor Fonda u pratnji tajnice Fonda i načelnice Sektora za fondove EU.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić danas je obišao lokaciju visoko onečišćenu opasnim otpadom - jamu Sovjak. Direktoru su se u obilasku pridružile tajnica Fonda Andrea Bartolić i načelnica Sektora za fondove EU Maja Feketić.
 
Nakon godina pripreme ovog specifičnog projekta sanacije, u kojem Fond ima ulogu korisnika, očekuje se skorašnji početak provedbe obzirom da su u evaluaciji ponude za izvođenje radova i nadzor, dok se za usluge voditelja projekta i usluge odnosa s javnošću očekuje otvaranje ponuda 20. odnosno 21. srpnja.
 
Pretpostavlja se da je u jami Sovjak u razdoblju od 1956. do 1990. godine odloženo je oko 250,000 m3 isključivo opasnog otpada (kiselog mulja, otpadnog katrana, acetilenskog mulja,  otpadna ulja i pogonskih ulja iz brodogradilišta itd).    Tijekom godina aktivnog odlaganja, različite vrste otpada međusobno su djelovale jedne na druge, pa se procjenjuje da se trenutno u jami nalazi oko 152.000 m3 otpada.
 
Predviđeno je trajanje ugovora za radove 54 mjeseca, a sanacija će obuhvaćati vađenje plutajućih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske te konačno potpuno zatrpavanje jame obrađenim materijalom i inertnim materijalom i zatvaranje s gornjim odvodnim sustavom. Prilikom sanacije iznimna će se pažnja posvetiti zaštiti okoliša ali i zdravlja ljudi, obzirom na blizinu kuća i gustu naseljenost područja.
 
Ukupna vrijednost projekta je 377 milijuna kuna, od čega EU sredstva pokrivaju 85% odnosno 320,5 milijuna kuna, dok preostalih 15% odnosno 56,5 mil.kn predstavljaju sredstva Fonda.