Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Donesena Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

03.09.2015. Vlada RH danas je usvojila Odluku o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima koju plaćanju proizvođači i uvoznici svježih mazivih ulja. Iznos naknade smanjuje se sa dosadašnje 1 kune na 0,60 kuna po litri proizvedenih ili uvezenih svježih mazivih ulja. Tom odlukom ne utječe se na sustav gospodarenja otpadnim uljima, a poslovni se sektor rasterećuje za 10 milijuna kuna parafiskalnih nameta godišnje.

Vlada RH danas je usvojila Odluku o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima koju plaćanju proizvođači i uvoznici svježih mazivih ulja. Iznos naknade smanjuje se sa dosadašnje 1 kune na 0,60 kuna po litri proizvedenih ili uvezenih svježih mazivih ulja. Tom odlukom ne utječe se na sustav gospodarenja otpadnim uljima,  a poslovni se sektor rasterećuje za 10 milijuna kuna parafiskalnih nameta godišnje.

Svrha sustava gospodarenja otpadnim uljima, koji je uspostavljen temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima, je skupljanje otpadnih ulja radi njihove oporabe ili zbrinjavanja radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici svježih mazivih ulja prilikom njihova stavljanja na tržište, a tim se sredstvima podmiruju troškovi gospodarenja otpadnim mazivim uljima što obuhvaća troškove sakupljanja, predobrade, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih mazivih ulja do mjesta oporabe ili zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja. Naknada se plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

S obzirom da su troškovi gospodarenja otpadnim uljima manji od iznosa sredstava koja se prikupe od naknade za njihovo zbrinjavanje, donesena je odluka o smanjenju naknade do razine troškova gospodarenja otpadnim uljima. Iznos naknade smanjuje se sa dosadašnjih 1 kune na 0,60 kuna po litri proizvedenih ili uvezenih svježih mazivih ulja. Odlukom o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima ne utječe se na sustav gospodarenja otpadnim uljima, a poslovni se sektor rasterećuje za 10 milijuna kuna parafiskalnih nameta godišnje.