Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Dovršena isporuka kontejnera u 284 gradova i općina

23.07.2020. Isporukom 18.900 kontejnera za Grad Zagreb i 1.750 kontejnera za Grad Split ovoga je tjedna dovršena prva faza isporuke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u sklopu koje je za 284 gradova i općina nabavljeno gotovo 48 tisuća kontejnera. Ukupna vrijednost projekta iznosi 370 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 370 milijuna kuna, od čega se 85% odnosi na bespovratna EU sredstva, dok preostali dio osiguravaju jedinice lokalne samouprave. Na temelju iskaza interesa 407 gradova i općina Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je objedinjeni postupak javne nabave. 

Ukupno će se nabaviti 1.230.695 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. U prvoj fazi projekta, koja je upravo dovršena, nabavljeni su spremnici većih zapremnina, odnosno kontejneri, dok će se u drugoj fazi projekta nabaviti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada za kućanstva, odnosno kante.

Postupak nabave spremnika za kućanstva je u završnoj fazi te se isporuka 1.182.835 spremnika za 385 gradova i općina očekuje na jesen. 

Cilj projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te povećale količine reciklabilnog otpada.

Nabavom spremnika koji se financiraju iz sredstava OPKK putem Fonda osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.