Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od Vlade će tražiti odobrenje za veći "minus" na računu

19.07.2016. „Zbog toga što je prošla Vlada nerealno odnosno financijski neodrživo planirala natječaje i javne pozive za energetsku obnovu kuća i zgrada, proračun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) ove i sljedeće godine opteretio se sa 750 milijuna kuna obveza koje trenutno teško podmiruje“, izjavio je danas medijima v.d. direktora Fonda Ljubomir Majdandžić.

Naveo je kako je Fond ugovorio velik broj projekata koji dolaze na naplatu te su trenutno tekuće obveze veće od prihoda. Zbog toga će Fond, kako kaže Majdandžić od Vlade RH zatražiti suglasnost za odobrenje prekoračenja po transakcijskom računu u iznosu do najviše 100 milijuna kuna radi financijskog uravnoteženja likvidnosti.

Na niže prihode Fonda utjecale su politike smanjenja neporeznih davanja po osnovi naknada za okoliš na vozila na motorni pogon, ukidanje povratne naknade za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda i druge. Tomu valja pridodati i ovogodišnje niže cijene dionice emisijskih jedinica na europskoj burzi.  Iz tih će razloga Fond ove godine uprihoditi oko 100 milijuna kuna manje.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je izvanproračunska institucija čiji se proračun puni zakonski propisanim naknadama koje plaćaju onečišćivači okoliša. „Uprihođena sredstva koriste se za financiranje projekata zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti, kao i za financiranje sustava za gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Financijskim planom Fonda za 2016. godinu planirani su prihodi i primitci u iznosu od oko 1,6 milijardi kuna“, objasnio je direktor Majdandžić.

Tijekom godine Fond temeljem donesenog programa rada objavljuje javne pozive i natječaje te korisnicima, prema utvrđenim propozicijama, odobrava sredstva za pojedine projekte i programe. Tendencija je da se sva prikupljena sredstva ulažu u realizaciju projekata, odnosno da se ono što se godišnje uprihodi i namjenski potroši.