Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Hrvatskoj do 2017. za projekte zaštite okoliša i klime kroz Life program na raspolaganju oko 155 milijuna kuna

20.05.2015. Na LIFE info danu održanom 20. svibnja u Zagrebu predstavljen je Life program Europske komisije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem poput očuvanja prirode i bološke raznolikosti, gospodarenje otpadom, cirkularne ekonomije, održivog upravljanja resursima, kvalitete zraka, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena.

Putem Fonda osigurano 50% nacionalnog iznosa potrebnog za prijavu projekta

Na LIFE info danu održanom 20. svibnja u Zagrebu predstavljen je Life program Europske komisije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem poput očuvanja prirode i biološle raznolikosti, gospodarenje otpadom, cirkularne
ekonomije, održivog upravljanja resursima, kvalitete zraka, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena.

Ministar Mihael Zmajlović na predstavljanju je istaknuo: „Posljedice ljudskog djelovanja na prirodu viđamo svakodnevno, od sve češćih suša, ledoloma, poplava, onečišćenja zraka do izumiranja vrsta. Zato se na europskoj i nacionalnoj razini ulažu nikad veća sredstva za
zaštitu okoliša i ublažavanje klimatskih promjena.Hrvatskoj je kroz europski Life programa do 2017. na raspolaganju oko 155 milijuna kuna. Budući da se uglavnom radi o zahtjevnim i skupim projektima, nositeljima projekata nije jednostavno osigurati 40% vlastitog udjela u
financiranju. Kako bismo olakšali taj financijski teret, osigurali smo da projekti koji dobiju zeleno svijetlo Komisije do polovinu predviđenih vlastitih sredstava mogu povući iz Fonda za zaštitu okoliša. Time rješavamo jednu od dosadašnjih najvećih prepreka i omogućavamo da se što veći broj kvalitetnih projekata pri javi na program.“

Od 1992. godine kroz Life sufinancirano je više od 4000 projekata, a za razdoblje 2014.-2020. osigurano je 26 milijardi kuna. Od toga je Hrvatskoj do 2017. godine na raspolaganju oko 155 milijuna kuna a za preostali period alokacija će se tek definirati. Odabrane projekte Europska komisija sufinancirat će do 60%, a za projekte usmjerene na
konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa moguće je ostvariti i do 75% sufinanciranja.

„U pravilu se radi o vrlo zahtjevnim projektima, organizacijski, izvedbeno i financijski te je često udio vlastitog financiranja od 40% predstavljao i najveću prepreku za projekt. Ove smo godine po prvi puta osigurali mogućnost da projekti koji dobiju zeleno svijetlo Europske komisije odnosno financiranje kroz LIFE, do polovine preostalog vlastitog udjela
mogu povući iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“ -istaknuo je direktor Fonda Sven Müller.

To znači da nositelji projekta u konačnici moraju osigurati od 12,5 do 20% vlastitih sredstava. Kako bi ostvarili nacionalno sufinanciranje korisnici projekta moraju biti registrirani u Hrvatskoj i aktivnosti projekta se moraju provoditi u Hrvatskoj.
Sufinancirat će se pilot projekti, projekti najbolje prakse i informacijski iz dva potprograma: Okoliš i Klimatske aktivnosti.

Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije registrirane na području Europske unije. Natječaj će biti otvoren 1. lipnja, za potprogram Klima trajati će do 15. 9. 2015., a za potprogram Okoliš do 1.10.2015. Projekti će se prijavljivati direktno Europskoj komisiji preko web portala eProposal.