Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Nacrt Javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže na e-Savjetovanju

23.04.2019. Na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja danas je pokrenuto savjetovanje o Nacrtu Javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži te Odluke ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša u područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će objaviti Javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže. Predmet Javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je podnošenje Programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže po vrsti otpadne ambalaže i odabir najprihvatljivijih Programa u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na osnovu odabira najprihvatljivijeg Programa Fond će sklopiti ugovora za obavljanje usluge sakupljanja po svakoj pojedinoj vrsti neopasne otpadne ambalaže na području sakupljanja utvrđenom Odlukom ministra sa svim odabranim podnositeljima Programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva na razdoblje do 31.prosinca 2023. godine. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju stručne i zainteresirane javnosti o predloženom Javnom pozivu kako bismo uočili i otklonili eventualne probleme u kasnijoj primjeni i provedbi samog Poziva.

Rok zaprimanja komentara je 15 dana. Savjetovanje je otvoreno do 7.5.2019, a isto je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10781