Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Novo reciklažno dvorište na odlagalištu otpada Petrovačka dola

22.07.2016. Danas su u Vukovaru odlaganjem različitih vrsta otpada u posebne kontejnere načelnica sektora za zaštitu okoliša u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i njegov zamjenik Marijan Pavliček otvorili novosagrađeno reciklažno dvorište na odlagalištu otpada Petrovačka dola.

"Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u vrijednosti je gotovo 1,9 milijuna kuna, a od toga je 80% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond će i nadalje podržavati sve projekte koji se odnose na gospodarenje otpadom, odnosno zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri čemu se Grad Vukovar pokazao kao jako dobar partner.“ – izjavila je Čilić danas na odlagalištu.

„Ovo je investicija kojom smo, uz ispunjavanje zakonskih normi i regulativa koje smo prihvatili ulaskom u Europsku uniju, omogućili i našim sugrađanima da odlažu otpad sortiran u 42 različite komponente. Tu se može ostaviti gotovo sve, od baterija, guma, akumulatora, glomaznog otpada, lijekova… Time smo u Vukovar donijeli dodatnu vrijednost.“ – rekao je Penava i najavio otvaranje još  jednog reciklažnog dvorišta.

Započeli su radovi na sanaciji odlagališta otpada koji uključuju i gradnju nove kasete za odlaganje otpada, zatvaranje postojećeg tijela odlagališta, gradnju prometnica i ostalo. „Vrijednost radova je 9 milijuna kuna gdje također 80% sufinancira Fond.“ – rekao je tom prigodom direktor vukovarskog Komunalca Igor Štrangarević.

Inače, na odlagalištu Petrovačka dola otpad odlažu tri grada i dvadesetak općina Vukovarsko-srijemske županije.