Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Objavljeno prethodno savjetovanje za provedbu javne nabave za "Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak"

26.02.2019. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za projekt sufinanciran od fondova EU „Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak“ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje podatke o predmetu nabave, a radi prikupljanja primjedaba i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata. Procijenjena vrijednost nabave navedenog projekta je 270.131.112,00 kn bez PDV-a. Više...

25. veljače 2019. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:         

  •          opis predmeta nabave,
  •          tehničke specifikacije,
  •          kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  •          kriterije za odabir ponude i
  •          troškovnik (lista cijena)

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu nabava@fzoeu.hr dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno sa 17. ožujka 2019. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju. 

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Više informacija možete pronaći i na sljedećoj poveznici:  http://www.fzoeu.hr/hr/javna_nabava/prethodno_savjetovanje_sa_zainteresiranim_gospodarskim_subjektima/projektiranje_i_izvodenje_radova_sanacije_jame_sovjak_2019/