Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Obnovljene zgrade - više štede, više vrijede

15.12.2017. Fond u suradnji s Ministarstvom graditeljstva provodi kampanju podizanja svjesnosti građana o važnosti primjene mjera energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama i u zgradarstvu općenito. Promotivna kampanja „Obnovljene zgrade više štede više vrijede“, sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja provodi kampanju podizanja svjesnosti građana o važnosti primjene mjera energetske učinkovitosti kako u višestambenim zgradama tako i u zgradarstvu općenito.

U tu svrhu je provedeno i istraživanje stavova i navika građana kako bi se ustanovilo kakvo je njihovo poznavanje pojmova vezanih uz energetsku učinkovitost. Istraživanje je pokazalo da čak 78% građana smatra da poznaje pojam energetske učinkovitosti, kao i razne proizvode koji se spominju u tom kontekstu. Većina ispitanika je upoznata sa štednim žaruljama, učinkovitim uređajima i izolacijom, dok su im relativno nepoznati termotehnički sustavi u zgradi.

Visoki postotak od čak 78% stanovnika redovito prati svoje režijske troškove. Većina građana najviše izdvaja za električnu energiju, a u tome prednjače žitelji primorskih županijama. Međutim, 37% građana ne zna ili nije sigurno zašto troši toliko energije, a od onih koji smatraju da znaju razloge za toliku potrošnju, kao glavni razlog navode upravo cijenu tog energenta. To objašnjava i činjenicu da čak 49% građana smatra da svoju potrošnju ne može smanjiti, iako njih 73% o tome razmišlja.

Stoga će Fond provoditi kontinuirane edukacije kako bi građanima ukazao na mogućnosti smanjenja potrošnje energije u njihovim domovima. Osim provedbe mjera energetske učinkovitosti, koje daju najbolje rezultate u smanjenju potrošnje kao što su zamjena dotrajale stolarije, postavljanje nove toplinske izolacije, ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, Fond će također ukazivati i na važnost tzv. soft mjera, odnosno kako se promjenom svakodnevnih navika i ponašanja može uštedjeti na energentima.

Kroz programe nacionalnog sufinanciranja do sada je energetski obnovljeno 257 višestambenih zgrada, a putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) su odobrena i sredstva iz EU fondova za obnovu čak 596 zgrada. S obzirom  na mogućnost dobivanja 60 postotnog sufinanciranja, interes građana za ovaj program je bio iznimno velik te su temeljem Poziva na dostavu ponuda za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada objavljenog u listopadu 2016. godine, odobrena sva sredstva predviđena za tu namjenu do 2020. godine. S obzirom na iznimno velik interes građana, tijekom sljedeće godine se očekuje revizija OPKK, uslijed čega će se razmotriti mogućnosti nastavka daljnjeg sufinanciranja, a koje se najavljuje koncem 2019. godine.

Promotivnom kampanjom „Obnovljene zgrade više štede više vrijede“, koja se u sklopu pružanja tehničke pomoći također sufinancira iz EU fondova, želi se dodatno motivirati građane da razmišljaju o energetskoj obnovi svojih zgrada, što je samo po sebi isplativa investicija. U konačnici, uz sve ekološke benefite, manje režijske troškove i veću vrijednost nekretnine, boravak u takvim zgradama je ugodniji i zdraviji za život.