Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Osigurano 162 milijuna kuna za centar za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji

21.09.2015. Za izgradnju centra za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji, ukupno vrijednog 180 milijuna kuna, osigurano je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i EU fondova 162 milijuna kuna. Odluku o tom financiraju ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović uručio je danas Robertu Podrugu, direktoru tvrtke Bikarac.

„Izgradnja centra Bikarac riješit će potrebe gospodarenja otpadom za 110 tisuća stanovnika Šibensko-kninske županije. K tome, ovo znači posao za građevinske tvrtke koje će biti angažirane na gradnji, ali i zapošljavanje oko 50 novih radnika kad centar bude otvoren. - rekao je ministar Zmajlović.

Odlukom o financiranju iz EU fondova je osigurano 71,37% iznosa, odnosno 128.462.771,52 kuna, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao 18,63% iznosa, odnosno 33.542.236,98 kuna. "Uz EU sredstva, Fond osigurava dodatna sredstva do 90% iznosa ukupne investicije. Time jedinicama lokalne samouprave preostaje da osiguraju samo 10% preostalog potrebnog iznosa za izgradnju centara" - istaknuo je Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Centrom za gospodarenje otpadom Bikarac upravljat će tvrtka Bikarac koja je u srpnju ove godine raspisala i natječaj za izvođače radova za drugu fazu radova, odnosno, upravo izgradnju samog centra za gospodarenje otpadom. "Centar za gospodarenje otpadom Bikarac bit će otvoren do kraja 2017. godine. To će omogućiti da se u roku od godine dana od njegova otvaranja saniraju sva odlagališta u županiji. Time uspostavljamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u županiji" - rekao direktor Podrug.

Centri za gospodarenje otpadom moderne su tvornice koje rade u skladu sa visokim ekološkim standardima. Trajno se odlaže tek minimalni dio otpada, dok se iz većeg dijela izdvajaju korisne sirovine i materijali za energetsko iskorištavanje. U Hrvatskoj će ukupno biti 13 centara za gospodarenje otpadom vrijednih gotovo 5 milijardi kuna za koje je osigurano 90% financiranja.