Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Potpisan ugovor za gradnju CGO "Biljane Donje"

21.11.2016. U Zadru su ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić i direktor Eko d.o.o. Zadar Dino Perović popisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan 377 milijuna kuna.

Glavnina sredstava, odnosno 70,65%,  osigurana je iz Kohezijskog fonda Europske unije. U ostatku investicije sudjelovat će Fond (19,35%) te Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac (10%).

„Centri za gospodarenje otpadom dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpada. U njima će se obrađivati nerazvrstani dio otpada. Međutim, centri moraju biti dimenzionirani na način da uvažavaju preuzete EU obveze u pogledu gospodarenja otpadom. Potrebno je uvažiti činjenicu da Hrvatska do 2020. mora odvojeno prikupljati 50% otpadnog papira, stakla, plastike i metala. Stoga je važno da u fokusu bude odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje što je glavni cilj Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. kojeg planiramo usvojiti do konca ove godine“ – istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Plan će, dodao je ministar, omogućiti da Hrvatska uspostavi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u kojem će odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje biti u prvom planu. U takvom sustavu svoje mjesto naći će i centri za gospodarenje otpadom, ali na način da se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom i načela kružnog gospodarstva.

Za projekt CGO Biljane Donje u tijeku je više postupaka javne nabave, od kojih je najveći za projektiranje i radove. Očekuje se da će se ugovor s izvođačem radova potpisati u prvom kvartalu 2017. „Centar je usklađen sa zakonskom regulativom Europske unije na području gospodarenja otpadom. Potpisivanjem ugovora završavamo pripremnu fazu projekta i ulazimo u provedbenu fazu. Centar će biti sastavni dio cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske i jednog dijela Ličko-senjske županije te je u suglasju sa što intenzivnijim odvojenim prikupljanjem otpada“ – kazao je Dino Perović, direktor Eko d.o.o. Zadar.

Ljubomir Majdandžić, v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, istaknuo je da je Fond do sada jedinicama lokalne samouprave odobrio oko 350 milijuna kuna za nabavu komunalne opreme. „Cilj je da građani, uz prihvatljive troškove odvoza otpada, imaju kvalitetniju komunalnu uslugu te dostupnu infrastrukturu za primarnu selekciju otpada“ – naglasio je Majdandžić.