Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Potpisani ugovori za projekt "Moj Poreč bez azbesta"

01.12.2015. "U posljednjih 8 godina, prikupljeno je više od 45 tisuća tona građevinskog otpada koji sadrži azbest. Fond za zaštitu okoliša kroz poseban program sufinancira prikupljanje i zbrinjavanje takvog otpada, a u sklopu odlagališta otpada je diljem Hrvatske izgrađeno 17 kaseta u kojima se pohranjuje azbest. " rekla je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša u Fondu u Poreču, prilikom predstavljanja projekta „Moj Poreč bez azbesta“.

"U posljednjih 8 godina, prikupljeno je više od 45 tisuća tona građevinskog otpada koji sadrži azbest. Fond za zaštitu okoliša kroz poseban program sufinancira prikupljanje i zbrinjavanje takvog otpada, kako bi osigurao njegovo pravilno zbrinjavanje i smanjio mogućnost negativnog utjecaja na zdravlje građana." rekla je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša u Fondu u Poreču, prilikom predstavljanja projekta „Moj Poreč bez azbesta“.

Naime, danas je u gradskoj vijećnici dvadesetak građana potpisalo ugovore o sufinanciranju uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest. Iz gradskog proračuna ukupno je za ovaj program osigurano 125.000 kuna, a građani su mogli dobiti subvencije u iznosu od 100 kuna po metru kvadratnom uklonjenog krovnog pokrova koji sadrži azbest, odnosno do maksimalno 10.000 kuna po objektu.

"Poreč je ekološki usmjeren prvenstveno zbog zaštite zdravlja građana, ali i zbog ukupnog imidža turističke destinacije jer azbestni krovovi ne priliče turističkom gradu naše kvalitete". rekao je tom prigodom gradonačelnik Poreča Edi Štifanić, naglasivši da Poreč osim ovog provodi niz projekata kojim nastoji povećati kvalitetu grada i života građana.

"Azbest je zbog svojih svojstava dugo vremena bio poznat kao čudo od materijala. Sam kemijski sastav azbesta ne predstavlja nikakvu opasnost za zdravlje, no problem je u njegovoj specifičnoj igličastoj strukturi. U slučaju trušenja i nastanka azbestne prašine, postoji opasnost udisanja mikročestica, koje kasnije mogu potaknuti bolesti dišnog sustava. Zato je potrebno biti osobito oprezan prilikom njegovog uklanjanja i zbrinuti ga na pravilan način." pojasnila je Gordana Lalić iz porečke tvrtke Parentium, koja je ujedno organizirala svečano potpisivanje ugovora. 

Čilić je u sklopu događanja održala predavanje o načinu rukovanja i upravljanja azbestom. "Fond je diljem Hrvatske u sklopu odlagališta otpada izgradio ukupno 17 kaseta u kojima se pohranjuje azbest. Nažalost, u Istri trenutno još nemamo takvu kasetu, ali bez obzira na to građani mogu biti sigurni da se prikupljeni otpad odlaže na za to predviđene lokacije i na prethodno propisan način. Žele li ukloniti sa svojih objekata tzv. salonitne ploče, trebaju ih pažljivo skinuti i pravilno pripremiti te nazvati ovlaštenog sakupljača. Sakupljač će ih zatim o trošku Fonda besplatno odvesti i zbrinuti." 

Građani su ovom prilikom iskazali i interes za program energetske obnove obiteljskih kuća, s kojim se nastavlja i u 2016. godini.

Više o građevinskom otpadu koji sadrži azbest saznajte na http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/posebne_kategorije_otpada/otpad_koji_sadrzi_azbest/