Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Rijeka dobila novo reciklažno dvorište

02.06.2020. U Rijeci je otvoreno je novo reciklažno dvorište u kojem će građani bez naknade moći odlagati 20-ak vrsta otpada. Za projekt vrijedan oko 1,1 mil. kn je iz Europskog kohezijskog fonda osigurana 781 tisuća kn. Uz riječkog gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i direktoricu KD Čistoće otvorenju je nazočila i zamjenica direktora Fonda.

U ulici Jože Vlahovića u Rijeci otvoreno je novo reciklažno dvorište u kojem će građani bez naknade moći odlagati dvadesetak raznih vrsta otpada. Novoizgrađeno reciklažno dvorište vrijedno je oko 1,1 milijun kuna, od kojih je iz europskog Kohezijskog fonda osigurano 781 tisuću kuna. Njegovom otvorenju uz riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, predsjednika Gradskog vijeća Andreja Poropata i direktoricu KD Čistoće Jasnu Kukuljan nazočila je i zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain.

Trenutno su na području grada Rijeke u funkciji reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi, na Pehlinu te dva mobilna reciklažna dvorišta koja se postavljaju prema rasporedu na području Mjesnih odbora Grada Rijeke. Otvaranjem trećeg, Grad Rijeka zadovoljio je sve zakonodavne kriterije o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika. Kao i u ostalim reciklažnim dvorištima kojima upravlja KD Čistoća, građani svoj otpad dovoze osobno, identificiraju se na ulazu te bez naknade odlažu svoj otpad u za to predviđene spremnike. Godišnje se može besplatno odložiti 200 kg otpada i 200 kg građevinskog otpada koji sadrži azbesta, dok se veće količine, primjerice građevinskog otpada, mogu odložiti u za to namijenjenom odlagalištu, na drugoj lokaciji. Prema riječima direktorice KD Čistoće Jasne Kukuljan prošle godine usluge reciklažnih dvorišta koristilo je preko 13.000 korisnika pri čemu je prikupljeno preko 5.000 tona korisnog otpada koji je upućen na daljnje recikliranje ili oporabu.

Zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain kazala je kako Rijeka ima kvalitetan sustav primarne selekcije te je uspostava reciklažnih dvorišta nadgradnja cijelog tog sustava. Istaknula je kako se otišlo i korak dalje te da je Rijeka prvi grad kojemu su odobrena sredstva iz EU fondova za izgradnju sortirnice.

Gradonačelnik Obersnel je zahvalio na podršci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naglasivši kako je Rijeka jedan od najaktivnijih korisnika sredstava iz EU fondova što pokazuju brojni projekti pa i već spomenuta sortirnica čija će izgradnja stajati 35 milijuna kuna, od čega je 30 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Za kraj je izrazio nadu da će građani u što većoj mjeri dolaziti u reciklažna dvorišta kako bi se smanjile količine otpada i povećala količina njegove oporabe.

  • Preuzeto s: rijka.hr