Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Sanirano odlagalište u Semeljcima

21.12.2015. Nakon deset mjeseci završena je sanacija odlagališta otpada u Semeljcima kod Đakova, na mjestu nekadašnje Stare ciglane. Ukupna investicija koštala je 1,5 milijuna kuna - većina sredstava, čak 85% osigurana je iz EU fondova, a preostali iznos sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Voditeljica službe u Fondu Suada Mustajbegović, istaknula je da bi se sredstvima EU uskoro mogao riješiti problem deponija u Feričancima, Đurđenovcu i Osijeku što će koštati 10 milijuna kuna.

„Općina je dobila i uporabnu dozvolu za sanirano odlagalište koje će postati dio sportsko rekreacijskog centra sa šetnicama, lovačkim domom, ribnjakom i dječjim igralištima i bit će biti na korist i našim udrugama i građanima“, izjavio je Grga Lončarević, načelnik Semeljaca.