Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Treba uvesti odvojeno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“

15.12.2015. Odvojeno prikupljanje otpada "od vrata do vrata", najefikasniji je sustav za odvojeno prikupljanje otpada, zaključeno je na okruglom stolu kojeg je organizirala Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO).

Uz prezentacije predstavnika Preloga, Osijeka i Velike Gorice koji su istaknuti kao primjeri dobre prakse Aleksandra Čilić, načelnica Sektora zaštite okoliša Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istaknula je da je od stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom učinjeno puno po pitanju selekcije otpada. Kako bi se komunalna društva što bolje opremila Fond im je sufinancirao posude za odvojeno prikupljanje otpada, vozila i uređaje te edukaciju. Čilić je istaknula kako je Europska komisija u prosincu ove godine postavila nove obveze te do 2030. godine podignula prag odvojenog prikupljenog otpada na 65 posto, a poseban naglasak stavljen je na sprječavanje nastanka otpada i na njegovu ponovnu uporabu. Najavila je da će zbog toga Fond u idućoj godini potaknuti takve programe te otvoriti javne pozive za projekte ponovne uporabe i za opremanje centara za ponovnu uporabu. Slovenija već ima osam takvih centara u kojima se odbačenim proizvodima ponovno vraća uporabna vrijednost i onda ih za simboličnu cijenu prodaju te tako ponovno upotrebljavaju.

Direktor Fonda Sven Müller rekao je da u Fondu potiču sve mjere za primarnu selekciju otpada te da svaka jedinica lokalne samouprave mora napraviti svoj vlastiti plan gospodarenja otpadom i provoditi ga. Rekao je da se ponekad pokazalo da ti planovi nisu napravljeni na stručnim podacima i na dugogodišnjem praćenju pa se moraju promijeniti. "Onaj koji je počeo samo sa 'zelenim otocima' vidjet će da mu kvota odvojenog prikupljanja otpada ne raste onom brzinom koja se očekivala pa će onda primijeniti sustav 'od vrata do vrata'", kaže Müller.  Kao logična nadogradnja lokalnom sustavu prikupljanja otpada su i regionalni centri za gospodarenje otpadom. Pojasnio je da država centrima ne propisuje tehnologiju obrade otpada, ali predlaže da bude na regionalnom principu. "Centri za gospodarenje otpadom ne mogu biti sami, kao što ne može biti sama ni samo primarna selekcija otpada i reciklaža", poručio je.